Välmående

Vi på A-sektionen vill självklart inget hellre än att våra medlemmar ska må bra, men om så inte är fallet finns vi där som stöd. Här nedan följer information och länkar till olika ställen du kan vända dig inom universitet. 

Du är alltid välkommen att ta kontakt med A-sektionens jämlikhetsombud via mail till jamlika@asektionen.se
Vill du höra av dig men föredrar att vara anonym? Fyll då i kontaktformuläret på vår kontaktsida

Kuratorerna

LTH:s kuratorer är socionomer med vidareutbildning inom KBT och finns till för dig som är student på LTH. Om du hamnar i en situation där du är i behov av stöd och råd kan du kontakta dem, och det behöver inte vara studierelaterat. De har tystnadsplikt och besöken är kostnadsfria.

LTH:s kurator för A-sektionen:
Ulla Bergman
ulla.bergman@lth.lu.se
046-222 37 14

Studenthälsan

Studenthälsan är inriktad på problem som tillhör studentlivet. Hit kan du vända dig om du har problem med exempelvis stress, prestations- eller tentaångest, rädsla att tala inför andra, prokrastinering, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller vill förändra din livsstil. 

För mer information om hur du kan ta kontakt:
https://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studenthalsan/kontakt-med-studenthalsan
046–222 43 77

LTH:s studie- och karriärvägledare

För allmänna, studierelaterade frågor:
svl-jour@lth.lu.se

För frågor gällande specifikt utbildningarna för arkitektur eller industridesign:
Camilla Fagerström Grupp
camilla.fagerstrom_grubb@lth.lu.se
046 222 30 90

Studentprästerna

Studentprästerna står till förfogande för enskilda samtal om t.ex. livsfrågor, tro, identitet, mening och relationer. Du kan vända dig hit för hjälp med t.ex. krishantering eller bearbetning av sorg. De har absolut tystnadsplikt.

Hemsida:
https://www.svenskakyrkan.se/lund/studentprasterna

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Lunds universitet, LTH såväl som A-sektionen har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Om du upplever att du blivit diskriminerad, trakasserad eller särbehandlad har du rätt att så snart som möjligt få hjälp och stöd. Du bestämmer själv om och hur ditt ärende ska behandlas. 

Vill du genomföra en anmälan får du all hjälp du behöver av LTH:s LIKA-grupp vid Studentservice eller annan personal. Alla ärenden behandlas konfidentiellt. Universitet, en enskild anställd eller annan student får inte utsätta dig för negativa handlingar på grund av att du gjort en anmälan. Även om du inte vill anmäla är det som sagt ofta en god idé att prata med någon, exempelvis kuratorerna.

LTH:s LIKA-grupp vid Studentservice:
likabehandling_student@lth.lu.se

LTH:s samordnare för arbetsmiljö och likabehandling:
Bodil Ryderheim
arbetsmiljo_student@lth.lu.se
046-222 89 23 

Säkerhetsfunktionen vid Lunds universitet:
Behöver du komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson, ring 046-222 07 00, tillgängliga dygnet runt.