Dokument

Styrdokument

Här kan du hitta pdf:er med A-sektionens stadga, reglemente och policy, offentliga dokument för att du ska kunna ta del av hur A-sektionen ska styras.

Likabehandlingsmål

Här kan du hitta A-sektionens likabehandlingsmål som är bestämda utifrån sektionens policyn för likabehandling.

Övriga dokument

Protokoll

Vårtermin (VT)

Hösttermin (HT)

Terminsmöten

Protokoll
Handlingar

Terminsmöten

Protokoll