Styrdokument

Här kan du hitta pdf:er med A-sektionens stadga, reglemente och policy, offentliga dokument för att du ska kunna ta del av hur A-sektionen ska styras.

Övriga dokument

Här kan du hitta A-sektionens budget,dagorning och kallelser till kommande möten, samt mallar att använda.

Protokoll