Dokument

Styrdokument

Här kan du hitta pdf:er med A-sektionens stadga, reglemente och policy, offentliga dokument för att du ska kunna ta del av hur A-sektionen ska styras.

Likabehandlingsmål

Här kan du hitta A-sektionens likabehandlingsmål som är bestämda utifrån sektionens policyn för likabehandling.

Övriga dokument

Här kan du hitta A-sektionens budget, dagordning och kallelser till kommande möten, samt mallar att använda.

Protokoll

2022

Hösttermin (HT)

Vårtermin (VT)

2021

Vårtermin (VT)

Hösttermin (HT)

2020

Vårtermin (VT)

Hösttermin (HT)

2019

Vårtermin (VT)

Hösttermin (HT)

2018

Vårtermin (VT)

Hösttermin (HT)

2017

Hösttermin (HT)

Terminsmöten

Protokoll

Handlingar

Sena Handlingar