Näringsliv

Näringslivsutskottet utgör mellanhanden mellan näringslivet och studenterna på arkitekt- och industridesignprogrammen. Genom evenemang såsom alumniföreläsningar, lunchföreläsningar, studiebesök och arbetsmarknadsmässan Arkipelago, ämnar utskottet att ge studenterna en ökad möjlighet till insyn i sin framtida bransch och kontakt med arbetsmarknaden.

Kontaktformulär