Styrelsen

Styrelsens roll

Styrelsen har övergripande ansvar för sektionens verksamhet och är sektionens högsta verkställande organ, som ser till att de beslut som fattas på styrelse- och sektionsmöten verkställs.

Styrelsen är även de som representerar sektionen inför LTH:s institutioner och teknologkåren samt inför andra sektioner vid TLTH. 

Styrelsen bestå utav presidiet samt alla utskottsordförande, presidiet är den grupp som leder detta arbete med styrelsen. Presidiet består utav ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Utskotten har olika inriktningar och ansvarar för olika typer av evenemang inom sektionen. Utskotten består av en ordförande samt övriga funktionärer. 

I de stora frågorna är det sektionens medlemmar som bestämmer. Detta görs genom sektionsmötena som hålls minst en gång per termin. Styrelsen har möte minst en gång i veckan, vanligtvis över en lunch. Alla sektionens medlemmar är välkomna att närvara, meddela bara i förväg om du planerar att komma.

Styrelsemedlemmar