Styrelsen

Oliver Mouratidis

Ordförande

ordforande@asektionen.se

Jasmina Wierzbicka

Vice ordförande

vordforande@asektionen.se

Embla Westman

Sekreterare

sekreterare@asektionen.se

Simon Stråle

Kassör

kassor@asektionen.se

Frida Bergström

Ordförande SRA

sra@asektionen.se

Ellen Hallström

Ordförande SRID

srid@asektionen.se

Lovisa Markus

Ordförande NärU

naru@asektionen.se

Elias Cox

Ordförande InfU

infu@asektionen.se

Alva Villebeck

Ordförande AktU

aktu@asektionen.se

Rina Zetterqvist

Sexmästare

sexmastare@asektionen.se

Johanna Ericson

Ordförande CeremU

ceremu@asektionen.se

Marcus Bonder

Ordförande Phøset

overphos@asektionen.se

Johanna Adlerton

Jämlikhetsombud

jamlika@asektionen.se