Styrelsen

Elvira Stålhammar

Ordförande

ordforande@asektionen.se
 
Sarah Camitz

Vice ordförande

vordforande@asektionen.se

Cornelia Sundell

Sekreterare

sekreterare@asektionen.se
Simon Lennartsson

Kassör

kassor@asektionen.se
Tilde Sääf

Ordförande SRA

sra@asektionen.se
Aline Beaumont

Ordförande SRID

srid@asektionen.se
Maria Xie

Ordförande NärU

naru@asektionen.se
Simone Tystad

Ordförande InfU

infu@asektionen.se
Linnéa Johansson

Ordförande AktU

aktu@asektionen.se
Sofie Gruvesäter

Sexmästare

sexmastare@asektionen.se
Lisa Christiansson

Ordförande CeremU

ceremu@asektionen.se
Øverphøs Zenobia

Ordförande Phøset

overphos@asektionen.se
Agnes Humling

Ordförande Internationella Utskottet

varldsmastare@asektionen.se
Sofia Magnusson

Jämlikhetsombud

jamlika@asektionen.se