Styrelsen

Jasmina Wierzbicka

Ordförande

ordforande@asektionen.se

Vakant

Vice ordförande

vordforande@asektionen.se

Embla Westman

Sekreterare

sekreterare@asektionen.se

Simon Stråle

Kassör

kassor@asektionen.se

Fabian Koppers

Ordförande SRA

sra@asektionen.se

Benjamin Redin

Ordförande SRID

srid@asektionen.se

Nils Strömberg

Ordförande NärU

naru@asektionen.se

Axel Leksell

Ordförande InfU

infu@asektionen.se

Alva Villebeck

Ordförande AktU

aktu@asektionen.se

Rina Zetterqvist

Sexmästare

sexmastare@asektionen.se

Johanna Ericson

Ordförande CeremU

ceremu@asektionen.se

Marcus Bonder

Ordförande Phøset

overphos@asektionen.se

Vakant

Ordförande Internationella Utskottet

varldsmastare@asektionen.se

Ebba Wågman

Jämlikhetsombud

jamlika@asektionen.se