Styrelsen

Elvira Stålhammar

Ordförande

ordforande@asektionen.se
Sarah Camitz

Vice ordförande

vordforande@asektionen.se
Cornelia Sundell

Sekreterare

sekreterare@asektionen.se
Simon Lennartsson

Kassör

kassor@asektionen.se
Tilde Sääf

Ordförande SRA

sra@asektionen.se
Benjamin Redin

Ordförande SRID

srid@asektionen.se
Nils Strömberg

Ordförande NärU

naru@asektionen.se
Axel Leksell

Ordförande InfU

infu@asektionen.se
Linnéa Johansson

Ordförande AktU

aktu@asektionen.se
Sofie Gruvesäter

Sexmästare

sexmastare@asektionen.se
Lisa Christiansson

Ordförande CeremU

ceremu@asektionen.se
Matilda Ingvast Wennerström

Ordförande Phøset

overphos@asektionen.se
Agnes Humling

Ordförande Internationella Utskottet

varldsmastare@asektionen.se
Ebba Wågman

Jämlikhetsombud

jamlika@asektionen.se