Sök Sångarstridsgeneral och Sångarstridsøverste!

·

·

*English below*

Vill du leda Teknologkårens årliga musiktävling? Då ska du söka till Sångarstridsgeneral eller Sångarstridsøverste! Sångarstriden är en tävling där sektioner ställer upp med lag och framför allt från spex till kör. Många gamla och älskade sånger som fortfarande hörs på sittningar runtom på LTH kommer från en gammal Sångarstrid, till exempel Spritbolaget, Feta Fransyskor och Vikingen!

https://forms.gle/7ycopUgF3bG4fz949

Som Sångarstridsgeneral har du övergripande ansvar för att Sångarstriden blir av som den ska, och att all ekonomi sköts rätt till. Du leder även projektgruppen som består av dig och dina Sångarstridsøverstar. Du håller i möten tillsammans med din projektgrupp och sektionernas Sångarstridsförmän för att planera och leda arbetet framåt, för att till sist genomföra Sångarstriden i december. Som Sångarstridsgeneral har du även möjlighet att sätta din prägel på Sångarstriden, och du har stort inflytande att påverka hur tävlingen ska gå till och dess bredd.

Som Sångarstridsøverste och medlem i projektgruppen har du ansvar för en specifik del av Sångarstriden och hjälper att genomföra Sångarstriden tillsammans med Sångarstridsgeneralen och dina medøverstar. Exempel på ansvar är Scenmästare, Ljudansvarig, Konferencier, Ljusansvarig och Sexmästare.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Aktivitetssamordnare Love Barany på aktsam@tlth.se

————————————————————

Do you want to lead Teknologkåren’s yearly music competition? Then you should apply for Head of the Song Contest or Member of the Song Contest’s Project Group! The TLTH Song Contest is a competition where the guilds participate in teams and perform everything from spex to choir. Many old and beloved table songs that are still heard at sittnings around LTH come from an old Song Contest, such as Spritbolaget, Feta Fransyskor and Vikingen!

https://forms.gle/7ycopUgF3bG4fz949

As Head of the Song Contest you have the overall responsibility that the Song Contest happens as it should, and that its economy is handled correctly. You also lead the Song Contest’s Project Group which consists of you and the other Members of the Song Contest’s Project Group. You hold meetings together with your Project Group and the guild’s Song Contest Team Leaders to plan and lead the work forward, to finally realize the Song Contest in December. As Head of the Song Contest you also have the opportunity to make your mark on the Song Contest, and you will have a lot of influence on how the contest should go and its width.

As a Member of the Song Contest’s Project Group you have responsibility for one specific part of the Song Contest, and you help realize the Song Contest together with the Head of the Song Contest and your co-members. Examples of responsibilities include Head of the Scene, Head of Sound, Conferencier, Head of Light and Head of Festivities.

If you have any questions you are welcome to contact the Head of Recreations Love Barany at aktsam@tlth.se

Senaste inläggen