7/4 – VTM

·

·

English below:)

Du får: förbättra sektionen, mat, fika, ev. ordförandepost(!) och efter blir det toast and toast!
7/4 är det sektionsmöte!

Tid: 17.15 – ca 23
Plats: Stora hörsalen IKDC
Vad: möte då alla viktiga beslut som rör A-sektionen tasVill du förbättra a-sektionen? Skicka in en motion senast den 24/3 kl 23.59 till styrelsen@asektionen.se 

Under mötet kommer följande poster att väljas in:
– Valberedningens Ordförande
– Jämlikhetsombud
– NärU-ordförande
– InfU-ordförande
– SRA-ordförande
– SRID-ordförande
– Hustomte

Är du sugen på nån av dessa poster? Sök! Känner du någon som skulle passa? Nominera! Gör det bara innan 15/3 kl 23.59 https://forms.gle/iHdpmsbvkjotZMYz5

Alla styrdokument finns på http://www.asektionen.se/dokument/
Ta med kårleg och leg för att vara röstberättigad 
Mat, dryck och fika kommer att finnas!
Efter mötets slut blir det toast and toast i mässen! 
Vid minsta tanke eller fråga hör av dig till ordforande@asektionen.se

—————————————-

You get: to improve the A-guild, food, coffee, possibly chairman’s post (!) and after that, it will be toast and toast!

7/4 is the A-guild meeting!
Time: 17.15 – ca 23
Location: Stora Hörsalen IKDC
What: a meeting when all important decisions concerning the A-guild are made

Do you want to improve the a-guild? Send a motion no later than 24/3 at 23.59 to styrelsen@asektionen.se

During the meeting, the following items will be selected:
– Chair of the Nomination Committee
– The Equality Representative
– Chair of the Corporate Relations Committee
– Chair of the Public Relations Committee
– Chair of the Student Council for Architecture
– Chair of the Student Council for Industrial Design
– Master of FacilitiesAre you interested?

Search! Or nominate a friend! Just do it before 15/3 at 23.59 https://forms.gle/iHdpmsbvkjotZMYz5

The A-guild’s by-laws are found at:
http://www.asektionen.se/dokument/
Remember to bring your ID and kårleg to be eligible to vote.
Food, drinks, and coffee will be served!
And after the meeting, there will be toast and toast at mässen!
Questions? Don’t hesitate to email: ordforande@asektionen.se

Senaste inläggen