Husprefekten informerar – Pingisbordet

·

·

Hej alla pingisspelare!
Pingisbordet i korridoren mellan IKDC och A-huset kommer snart tillbaka och bli tillgängligt för alla som vill spela pingis. Korridoren har funkat bra i många år men kanske har bordet blivit allt för populärt för korridoren. I nuläget finns tyvärr ingen annan lämplig plats, inte heller i A-huset. Vi gör ett försök i korridoren igen tycker jag. 

Pingisbordet tillhör en anställd och aerosolgruppen som arbetar i laboratoriet i källaren under pingisbordet. Eftersom vi vet att det är väldigt omtyckt av er studenter att kunna träffas runt bordet så har ni så klart fått lov att låna det så mycket ni vill genom åren. 

Den senaste tiden, även utan Corona-restriktioner, har dock stundtals varit problematisk tycker jag eftersom förbipasserande i korridoren upplevt att man inte alltid visas tillräcklig hänsyn av dem som spelar pingis. Ljudnivån runt pingisbordet har också påpekas ibland vara störande i lokaler runtomkring där undervisning sker. Problem uppstår ofta vid rundpingis. Rundpingis är så klart ok, men tänk på att korridoren inte kan fungera som en gympasal utan kan vara en plats att umgås och prata. 

Jag hoppas och tror att alla pingisspelare kan visa full hänsyn till alla personer som behöver passera i korridoren. Inga förbipasserande ska behöva vara rädda för att krocka med framflytande pingisspelare. Ljudnivån måste hållas på en nivå som inte uppfattas störande i intilliggande lokaler. Om det blir upprepade problem med att ta sig förbi i korridoren och korridoren på något vis blockeras kan det tyvärr leda till att pingisbordet åter måste plockas bort från korridoren. 

Vänliga hälsningar
Patrik Nilsson
Husprefekt IKDC

Senaste inläggen