Utskott

Största delen av A-Sektionen verksamhet sköts av utskotten som erbjuder en stor variation av aktiviteter och möjligheter till engagemang. A-Sektionen består av 11st utskott, vardera med sina egna arbetsuppgifter. Utskotten på sektionen sysslar med allt från att designa merch till att hålla i sportevenemang och sittningar. Är du intresserad av att bli aktiv inom ett utskott eller undrar något annat så är du välkommen att kontakta utskottsordföranden. 

Näringslivsutskottet
(NärU)

Näringslivsutkottet arbetar med att stärka kontakten mellan näringsliv och studenterna på arkitekt- och industridesignskolan på LTH. Genom att anordna evenemang som lunchföreläsningar, alumniföreläsningar och arbetsmarknadsmässan Arkipelago söker utskottet att ge eleverna en inblick i arbetslivet och låta företagens arbete inspirera.

Jämlikhetsombud
(JämlikA)

JämlikA är det utskott som arbetar med frågor som rör likabehandling och diskriminering. Vi utgör ett stöd för A-sektionens studenter, och till oss kan man alltid vända sig. Utskottet organiserar föreläsningar, filmvisningar och andra event, samt har en granskande funktion på sektionen.

Ceremoniutskottet
(CeremU)

CeremU är ansvariga för allt det studentikosa och brinner för sektionsandan! Vi delar ut medaljer, informerar om klädkoder och etikett samt designar märken. Om du är intresserad av att köpa en sångbok eller ett märke, kom till oss!

Studierådet Arkitektur
(SRA)

SRA tar hand om studiebevakningen vid arkitektutbildningen. Vi arbetar för en så god utbildning som möjligt samt att fysisk och psykisk arbetsmiljö är den bästa möjliga. Vi för dialog med kursansvariga lärare, programledningen för arkitektprogrammet och styrelsen för institutionen för arkitektur och byggd miljö, som tillsätter personal till Arkitektskolans kurser.

Studierådet Industridesign
(SRID)

SRID ser till att utbildningen håller en hög kvalité och gör detta genom vår röst i programledningen. Vi ser till att ordna lunchföreläsningar, workshops när vi märker att kunskap saknas och event så att studenterna lära känna varandra och har kul under sin studietid på IKDC.

Internationella Utskottet
(IntA)

Internationella utskottet fokuserar på att göra A sektionen välkomnande för utbytesstudenter och masters med ett utskott riktat speciellt åt dem. Vi introducerar oftast svensk kultur genom mat med event såsom semlebak och julmiddag.

Informationsutskottet
(InfU)

Informationsutskottet är det utskott på A-sektionen som ägnar sig åt kommunikation och information. I massor av olika former sysslar vi med grafisk design och visuell kommunikation, bland annat via affischer till evenemang, filmer och rörlig bild, vår tidning A4, sektionens officiella merchandise och, inte minst, denna hemsidan.

Sexmästeriet
(Sexet)

Sexmästeriet främsta uppgift är att tillgodose A-sektionens medlemmar med festarrangemang. Det är vårt utskott som håller i både sittningar och barer. Inom sexmästeriet finns ett antal ansvarsposter men även vanliga funktionärsposter. Varje sektion inom TLTH har varsitt sexmästeri, och ibland jobbar vi tillsammans vid intersektionella evenemang.

Aktivitetsutskottet
(AktU)

Aktu är a-sektionens aktivitetsutskott och vi håller i olika event, fester och aktiviteter på sektionen. Det kan vara allt från pingisturneringar till halloweenfest och större event tillsammans med resten av LTH så som tandemstafetten och sångarstriden.

Phøset

Phøset ansvarar för att planera och genomföra A-sektionens nollning. I år består Phøset av sex personer som lägger ner hjärta och själ för att ge höstens nya studenter det bästa tänkbara välkomnandet.

Valberedningen

Valberedningen överser tillsättningen av nya styrelsemedlemmar. Den består utav en student på sektionen som ser till att nomineringar av nya styrelsemedlemmar går rätt till och att rätt person för jobbet tillsätts.