Tove Hellerström

Ordförande A-sektionen

ordforande

@asektionen.se

Emma Radler

Vice Ordförande/

CermU-ordförande

vordforande

@asektionen.se

Matilda Gustafsson

Sekreterare A-Sektionen

sekreterare

@asektionen.se

Calle Sandberg

Kassör A-sekionen

kassor

@asektionen.se

Karoline Müller

Sexmästare

sexmastare

@asektionen.se

Nina Cherrug

Ordförande InfU

infu

@asektionen.se

Astrid Skånbeck

Ordförande SRA

sra

@asektionen.se

Linus Brorsson

Ordförande SRID

srid

@asektionen.se

Lisa Wennstam

Ordförande NärU

naru

@asektionen.se

Frida Ryrholm

Likabehandlingsombud

jamlika

@asektionen.se

Isac Lindberg

Världsmästare

varldsmastare

@asektionen.se

Oskar Nygren

Ordförande AktU

aktu

@asektionen.se

Øverphøs Elonia

Ordförande Phøset

overphos

@asektionen.se