Henrietta Munter

Ordförande

ordforande

@asektionen.se

Isaac Rescala

Vice- /

CeremU-ordförande

vordforande

@asektionen.se

Carl Tengström

Sekreterare

sekreterare

@asektionen.se

Henrik Pregler

Kassör

kassor

@asektionen.se

Elisa Heroja

Sexmästare

sexmastare

@asektionen.se

Nina Cherrug

Ordförande InfU

infu

@asektionen.se

Ulrike Donnerhack

Ordförande SRA

sra

@asektionen.se

Linus Brorsson

Ordförande SRID

srid

@asektionen.se

Lisa Wennstam

Ordförande NärU

naru

@asektionen.se

Vakantsatt

Likabehandlingsombud

jamlika

@asektionen.se

Dante Zilliacus

Världsmästare

varldsmastare

@asektionen.se

Oskar Nygren

Ordförande AktU

aktu

@asektionen.se

XXXXX

Ordförande Phøset

overphos

@asektionen.se