Reglemente och stadgar

Här kan du hämta pdf:er med A-sektionens reglementen, stadgar och budget, offentliga dokument för att du ska kunna ta del av hur A-sektionen ska styras.

REGLEMENTEN

STADGAR

Budget-2018

English versions of the by-laws and regulations:

A-GUILD BY-LAWS

A-GUILD REGULATIONS

Protokoll

Här under publiceras alla protokoll efter styrelsens möten, i dessa kan du läsa om vad som diskuterades och vilka beslut som tagits under respektive möte.

Övriga dokument

Kallelsen och dagordningen för veckas styrelsemöte:

Kallelse 2018-05-17

Dagordning 2018-05-17

Malldokument:

Att skriva en motion

To write a motion

Kvittomall

Logga:

A-sektionen, logga