Reglemente och stadgar

Här kan du hämta pdf:er med A-sektionens reglemente och stadgar, offentliga dokument för att du ska kunna ta del av hur A-sektionen ska styras.

Reglemente

Stadgar

Protokoll

Här under publiceras alla protokoll efter styrelsens möten, i dessa kan du läsa om vad som diskuterades och vilka beslut som tagits under respektive möte.

Övriga dokument

Kallelsen och dagordningen för veckas styrelsemöte:

 

Motionsmall:

Motionsmall

Kvittomall:

Kvittomall

Logga:

A-sektionen, logga