Reglemente och stadgar

Här kan du hämta pdf:er med A-sektionens reglementen, stadgar och budget, offentliga dokument för att du ska kunna ta del av hur A-sektionen ska styras.

REGLEMENTEN

STADGAR

Budget-2018

English versions of the by-laws and regulations:

BY-LAWS

REGULATIONS

Protokoll

Här under publiceras alla protokoll efter styrelsens möten, i dessa kan du läsa om vad som diskuterades och vilka beslut som tagits under respektive möte.

VT19

Övriga dokument

Kallelsen för höstterminsmötet 2018:

KALLELSE

Malldokument:

Att skriva en motion

To write a motion

Kvittomall

Logga:

A-sektionen, logga