A-sektionen

Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Sökande
Funderar du på att söka dig till Arkitektur eller Industridesign? Klicka här!

Företag
Vill ert företag komma i kontakt med A-sektionen?

Studerande
Här finns allt du som A-student kan tänkas behöva.

Aktuellt

Sektionen för Arkitektur och Industridesign, A-sektionen, är en ideell förening och har som ändamål att verka för sammanhållning och god anda, att främja sina medlemmars studier och utbildning samt att tillvarata deras gemensamma intressen och göra deras tid i Lund så bra som möjligt! A-sektionen drivs av studenter på Arkitektur- respektive Industridesignutbildningen på Lunds Tekniska Högskola och är en del av Teknologkåren vid LTH.  

Sociala medier