A-sektionen

Sektionen för Arkitektur och Industridesign, A-sektionen, är en ideell förening och har som ändamål att verka för sammanhållning och god anda, att främja sina medlemmars studier och utbildning samt att tillvarata deras gemensamma intressen och göra deras tid i Lund så bra som möjligt!

A-sektionen drivs av studenter på Arkitektur- respektive Industridesignutbildningen på Lunds Tekniska Högskola och är en del av Teknologkåren vid LTH.  

På vår hemsida kan du hitta information om vår styrelse och utskott. Du kan även läsa våra styrdokument och hitta protokoll från termins- och styrelsemöten. Vill du få kontinuerliga uppdateringar om våra event och verksamhet så följ oss gärna på Facebook!

 

 

Företag

Behöver du från arkitektur/industridesignbranschen komma i kontakt med A-sektionen? Vill ni sponsra nästa nollning? Komma i kontakt med våra studenter genom lunchföreläsningar eller kanske bjuda in oss på ett studiebesök? Kontakta ordförande för Näringslivsutskottet, Felix Teneberg, på naru@asektionen.se