Snart är det dags för årets höstterminsmöte!

Följande roller ska tillsättas under det kommande höstterminsmötet som sker den 8de November klockan 17.30, handlingar och kallelse finner ni under fliken dokument.

Ordförande
-A-sektionens ordförande leder styrelsen och sektionens arbete, ser över utskotten och fungerar som sektionens ansikte utåt. Som ordförande har man även mycket kontakt med Kåren och de andra sektionerna genom Ordförandekollegiet.

Vice Ordförande
-Som Vice ordförande bistår du Ordförande i det dagliga arbetet samt har det övergripande funktionärsansvaret. I posten ingår det även att vara sammankallande för Ceremoniutskottet vilka arbetar med sektionens traditioner, högtidliga tillfällen och framtagning av diverse A-attiraljer.

Sekreterare
-Som sekreterare har man hand om styrelsens administrativa göromål, så som att hålla koll på sektionens arkiv och mailadresser. Utöver detta för man även protokoll på styrelse- och terminsmötena, och är en del av presidiet som är styrelsens ledningsgrupp!

Kassör
-Kassören är en del av styrelsens ledningsgrupp, presidiet, och är den som i första hand har koll på sektionens ekonomi. Detta innebär främst uppgifter som exempelvis bokföring, fakturering till företag, utbetalningar till medlemmar och budgetrevideringar.

Sexmästare
-Sexmästarposten innebär att man får planera evenmenag, så som barer och sittningar, och koordinera jobbare inom sexmästeriet. Dessutom sitter man i styrelsen och sexmästarkollegiet, samt får chansen att jobba med intersektionella evenemang.

Världsmästare
-Världsmästaren jobbar för en internationell miljö inom sektionen. Detta görs bland annat genom att arrangera diverse evenemang och se över vår internationella policy. Världsmästaren är en del av styrelsen och sitter även i VMX (Världsmästerikollegiet).

SRA
-SRA-ordförande sammankallar studierådet en gång i veckan och hanterar studierelaterade frågor för arkitekt-linjen. SRA ansvarar också för att skicka studeranderepresentanter till möten med bland annat skolledningen, instutitionen och Teknologkåren.

Representant till TLTHs valnämnd
-TLTHs valnämnd är ansvarig för att göra Fullmäktigevalet synligt för alla sektioner. A’s representant samarbetar med valnämnden och arrangerar events för att promota valet.

1.
Bli med i Teknologkåren: Engångsavgift för hela er studietid till Teknologkåren, som arbetar för att studenterna vid LTH ska få en så bra studietid som möjligt. Det är bl.a. genom teknologkåren som nollningen blir möjlig!
2.
Bli medlem i Studentlund: Genom terminsavgiften kan du bli medlem i nationerna, men även ställa dig i bostadskö hos AF Bostäder. Med en bostad och nationsleg behöver du inte mycket mer som student!
Kavaj?

Alla sektioner inom Teknologkåren har sina egna sektionskläder. De flesta har ouveraller men på A-sektionen har vi varsin svart kavaj som vi trycker vår sektionslogga på! Så införska a en svart kavaj, om du inte redan gjort det. Kvalitén spelar ingen roll, ta den första bästa du hittar i rimlig prisklass. På denna kommer du fästa alla tygmärken och andra attiraljer du samlar på dig under din studietid vilket senare kommer bli ett av de mest minnesfyllda objekt du äger.

Företag?

Behöver du från arkitektur/industridesignbranschen komma i kontakt med A-sektionen? Vill ni sponsra nästa nollning? Komma i kontakt med våra studenter genom lunchföreläsningar eller kanske bjuda in oss på ett studiebesök? Kontakta ordförande för Näringslivsutskottet, Lisa Wennstam, på naru@asektionen.se