Styrelsen

Elvira Stålhammar

Ordförande

ordforande@asektionen.se

Sarah Camitz

Vice-ordförande

vordforande@asektionen.se

Cornelia Sundell

Sekreterare

sekreterare@asektionen.se

Simon Lennartsson

Kassör

kassor@asektionen.se

Tilde Sääf

Ordförande SRA

sra@asektionen.se

Aline Beaumont

Ordförande SRID

srid@asektionen.se

Maria Xie

Ordförande NärU

naru@asektionen.se

Simone Tystad

Ordförande InfU

infu@asektionen.se

Linnéa Johansson

Ordförande AktU

aktu@asektionen.se

Sofie Gruvesäter

Sexmästare

sexmastare
@asektionen.se

Sofia Magnusson

Jämlikhetsombud

jamlika@asektionen.se

Agnes Humling

Världsmästare

varldsmastare@asektionen.se

Øverphøs

Ordförande Phøset

overphos@asektionen.se