Kontakt

Kontaktuppgifter till specifika styrelsemedlemmar hittar ni under fliken ”Styrelsen”, övriga kontaktuppgifter finner ni här.

Kontakt och generella frågor: kontakt@asektionen.se

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
c/o Arkitektskolan, LTH, Box 118
22100 Lund
Org. nr: 802433-7175

Revisorer

Marcus Bonder och Embla Westman: revisor@asektionen.se

Valberedningsordförande

Melker Eriksson: valberedning@asektionen.se

Skyddsombud

Erik Lif (ID) & Sebyon Charo (A): skyddsombud@asektionen.se

Sångmästare

Hugo Börrén och Cornelia Sundell: sangmastare@asektionen.se

Hustomte

Edwin Svensson: hustomte@asektionen.se