Styrelsen

Elvira Stålhammar

Ordförande

ordforande@asektionen.se

Sarah Camitz

Vice-ordförande

vordforande@asektionen.se

Cornelia Sundell

Sekreterare

sekreterare@asektionen.se

Vakant

Kassör

kassor@asektionen.se

Tilde Sääf

Ordförande SRA

sra@asektionen.se

Benjamin Redin

Ordförande SRID

srid@asektionen.se

Nils Strömberg

Ordförande NärU

naru@asektionen.se

Axel Leksell

Ordförande InfU

infu@asektionen.se

Linnéa Johansson

Ordförande AktU

aktu@asektionen.se

Sofie Gruvesäter

Sexmästare

sexmastare
@asektionen.se

Ebba Wågman

Jämlikhetsombud

jamlika@asektionen.se

Agnes Humling

Världsmästare

varldsmastare@asektionen.se

Øverphøs

Ordförande Phøset

overphos@asektionen.se