Märken & Medaljer
Medaljer
3:e gradens funktionärsmedlaj
2:a graden funktionärsmedalj
1:a graden funktionärsmedalj
Skalmans Aspirant
Hedersmedalj
De specifika kraven för varje medalj finner du i policydokument för sektionens medaljer och insignier.
Märken
märke-5
A-sektionen
märke-25
Ark-triangel
märke-26
ID-triangel
märke-18
Estetiskt Tilltalande
märke-8
Stad i Ljus
märke-21
Vitruvian Man
märke-3
Guldkund
Systemets Öppettider
märke-16
A-squad
märke-23
Mat & Sovklocka
Swagman
Swagman
A-sektion
märke-1
A-team
Kungen
Edward-ost
Sektionens märken säljs av CeremU under terminerna.