Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar ni under fliken “Styrelsen”, övriga kontaktuppgifter finner ni här.

Vill ni kontakta hela styrelsen kan ni göra det på; styrelsen@asektionen.se

 

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
c/o Arkitektskolan, LTH, Box 118
22100 Lund
Org. nr: 802433-7175

 

Revisorer:

Tove Hellerström & Matilda Gustafsson; revisor@asektionen.se

Valberedningsordförande:

Petra Renström; valberedningen@asektionen.se

Skyddsombud:

Paul de Medeiros & Nora Lindberg; skyddsombud@asektionen.se

Sångmästare:

Lovisa Eriksson; sangmastare@asektionen.se