Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar ni under fliken “Styrelsen”, övriga kontaktuppgifter finner ni här.

Vill ni kontakta hela styrelsen kan ni göra det på; styrelsen@asektionen.se

Är ni intresserade av att hyra sektionens utrustning, så kontaktar ni hustomten på hustomte@asektionen.se

 

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
c/o Arkitektskolan, LTH, Box 118
22100 Lund
Org. nr: 802433-7175

Revisorer

Carl Tengström & Henrietta Munter: revisor@asektionen.se

Valberedningsordförande

Tobias Almén: valberedningen@asektionen.se

Skyddsombud

Erik Lif & Felix Teneberg: skyddsombud@asektionen.se

Sångmästare

Clara Karlsson & Olivia Johnsson: sangmastare@asektionen.se

Hustomte

Tor Möller: hustomte@asektionen.se