Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till specifika styrelsemedlemmar hittar ni under fliken “Styrelsen”, övriga kontaktuppgifter finner ni här.

Kontakt och generella frågor: kontakt@asektionen.se

 

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
c/o Arkitektskolan, LTH, Box 118
22100 Lund
Org. nr: 802433-7175

Revisorer

Carl Tengström & Henrietta Munter: revisor@asektionen.se

Valberedningsordförande

Melker Eriksson: valberedningen@asektionen.se

Skyddsombud

Erik Lif & Felix Teneberg: skyddsombud@asektionen.se

Sångmästare

Clara Karlsson & Olivia Johnsson: sangmastare@asektionen.se

Hustomte

Max Strömberg Bååth: hustomte@asektionen.se