Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar ni under fliken “Styrelsen”, övriga kontaktuppgifter finner ni här.

Vill ni kontakta hela styrelsen kan ni göra det på; styrelsen@asektionen.se

Är ni intresserade av att hyra sektionens utrustning, så kontaktar ni hustomten på hustomte@asektionen.se

 

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
c/o Arkitektskolan, LTH, Box 118
22100 Lund
Org. nr: 802433-7175

Revisorer

Tove Hellerström & Matilda Gustafsson: revisor@asektionen.se

Valberedningsordförande

Tobias Almén: valberedningen@asektionen.se

Skyddsombud

Paul de Medeiros & Nora Lindberg: skyddsombud@asektionen.se

Sångmästare

Caroline Halje & Natalia Lauritzen Sladic: sangmastare@asektionen.se

Hustomte

Tor Möller: hustomte@asektionen.se